Ο Αμπελώνας - Το Οινοποιείο μας

Ποικιλίες που καλλιεργούμε

  • Σαββατιανό, όπως είναι φυσικό στις ποικιλίες μας πρωτοστατεί  η ποικιλία Σαββατιανό καταλαμβάνοντας το 80% του αμπελώνα μας. Οι αμπελώνες του Σαββατιανού βρίσκονται διάσπαρτοι στην περιοχή της Κερατέας
  • Μαλαγουζιά, με τον αμπελώνα της να βρίσκεται στις υποπεριοχές/ αμπελοτόπια Μετόχι, Ντάρδεζα και Σιντερίνα
  • Ασύρτικο, με το αμπελώνα του να βρίσκεται στις τοποθεσίες/ αμπελοτόπια Όλυμπος και Σκίντι Μάρθι
  • Αηδάνι, λευκή ποικιλία στο  αμπελοτόπι Μετόχι
  • Μανδηλάρια, ερυθρή ποικιλία που καλλιεργούμε στην Κερατέα και στις  τοποθεσίες/αμπελοτόπια Μάρμαρο και Σιντερίνα
  • Λημνιώνα, ερυθρή ποικιλία νεοφυτεμένη στην τοποθεσία Σκίντι Μάρθι
  • Merlot, στο αμπελοτόπι  Μετόχι
  • Αγιωργητικο,στις υποπεριοχές Ντάρδεζα και Αρί.