Τα Κρασιά μας

Διακρίσεις

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2016
Silver - TEXSOM INTERNATIONAL WINE AWARDS 2016
Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2015
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2015
Gold - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2014
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2014
Silver - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2013
Silver - BERLIN WEIN TROPHY 2013
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Gold - CHINA WINE AWARDS 2013
92/100 - GRIECHISCHER WEINPREIS 2012
Bronze - CHINA WINE AWARDS 2012
Bronze - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2012
Commended - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2012
Bronze - ASIA DECANTER WINE AWARDS 2012
Bronze - ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2016
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Rated ’EXCELLENT’ - WEIN-PLUS.EU (The European Wine Network)  
Bronze - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013

ΑΠΟΨΗ

Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Gold - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2012

SUNDAY

Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2015