Τα Κρασιά μας

Διακρίσεις

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

Silver-BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019

Silver-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2019

Silver-TEXSOM INTERNATIONAL WINE AWARDS 2019

Best Buy-WINE & SPIRITS MAGAZINE 2019

Bronze-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018

90 points-WINE & SPIRITS MAGAZINE 2018

Silver-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2017

Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2016
Silver - TEXSOM INTERNATIONAL WINE AWARDS 2016
Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2015
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2015
Gold - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2014
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2014
Silver - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2013
Silver - BERLIN WEIN TROPHY 2013
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Gold - CHINA WINE AWARDS 2013
92/100 - GRIECHISCHER WEINPREIS 2012
Bronze - CHINA WINE AWARDS 2012
Bronze - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2012
Commended - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2012
Bronze - ASIA DECANTER WINE AWARDS 2012
Bronze - ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ NAKED TRUTH

Bronze-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2019

89 Points-WINE ADVOCATE/ROBERT PARKER 2019

Silver-BALKANS INTERNATIONAL WINE AWARDS 2017

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ LATE RELEASE

Gold-BALKANS INTERNATIONAL WINE AWARDS 2017

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018

Bronze - DECANTER WORLD WINE AWARDS 2016
Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Rated ’EXCELLENT’ - WEIN-PLUS.EU (The European Wine Network)  
Bronze - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ

Silver-BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019

Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2013
Gold - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2012

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ-ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ

Silver-TEXSOM WINE AWARDS 2019

90 Points/Best Buy-WINE & SPIRITS MAGAZINE 2019

Bronze-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2017

90 Points- WINE ADVOCATE-ROBERT PARKER 2018

ΡΕΤΣΙΝΑ

 Gold-BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019

Bronze-DECANTER WORLD WINE AWARDS 2017

SUNDAY

Silver - BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2015